Nazilli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Nazilli Ziraat Odası > Su Analizi

Su Analizi

SU ANALİZİ

Bilindiği gibi birim alandan daha fazla ürün alabilmek için gübreleme ve sulama mutlaka gereklidir. Sulamanın yararlı olabilmesi için sulama suyunun veriliş zamanı, sulama metodu, sulama suyunun miktarı gibi faktörlerin yanında sulama suyunun kalitesi de oldukça önemlidir.
Tarımda kullanılacak olan sulama sularının kalite özelliklerinin bilinmesi, sulama sularının içinde bulunan erimiş katı maddelerin nitelik ve niceliklerinin saptanması, toprak verimliliğinin devamlılığı yönünden önem taşımaktadır. Suyun özelliklerinin belirlenmesi ilerde meydana gelebilecek problemlerin önlenmesini sağlayabilecektir. Sulama suyu kalitesi düşük olan sularla sulanan topraklar tuzlulaşabilir, çoraklaşabilir veya içerisinde bulunabilen bor gibi bazı zararlı maddelerin etkileri sonucu topraklarımızın verimliliği düşerken, bitki gelişimi de engellenebilir hatta durabilir.
Tarım alanlarında kullanılacak suların sulamada kullanılıp kullanılamayacağının önceden laboratuvar analizleri ile belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu analizler sonucunda sulamaya uygun oldukları saptanan sular sulamada güvenle kullanılabilirler.