Nazilli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Nazilli Ziraat Odası > Görevleri

Görevleri

Çağdaş tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek tüm çalışmalar için, ARGE yapmak, araştırma kuruluşları kurmak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.

Üyelerimizin ürünlerini değerlendirecek tarımsal sanayii, depolama, tasnif- ambalaj, … vb tesislerini kurarak, taşıma işlemlerinde destek vermek.

Üyelerimizin tarım alet - makine ve ekipmanlarını, ilaç, gübre ve diğer üretim girdilerini imal eden tesisler sağlamak, hizmete sunmak.

Ürünlerimizi tanıtmak ve geliştirmek için yurt İçi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılmak.

İlgili birimleri oluşturarak ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmak.

İç ve dış turizmi geliştirici çalışmalar gerçekleştirerek ürünlerimizin tanıtımında olanaklar sağlamak.

Uluslararası ziraat odası kuruluşlarına üye olup çalışmalarına katılarak bilgi paylaşımları gerçekleştirmek.

Bünyesindeki odaların personellerinin sağlık, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarında bulunmak.

Hukuki, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak.

Bu çalışmaların paralelinde ziraat odalarının çalışma kapsamındaki olağan çalışmaları yürütmek.