Nazilli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Nazilli Ziraat Odası > Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

                    Tarımsal işletme sahiplerinin ve çiftçilerin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan eğitim, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı;

 • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması,
 • Üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi,
 • Ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması,
 • Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması,
 • Tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesidir.

Tarım Yayımcısının / Danışmanının Görevleri;

 • Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
 • Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
 • İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
 • Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
 • Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
 • Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
 • Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak.